श्रीमतीको जन्मदिनमा मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे मन रुवाउने गीत(भिडियो हेर्नुस्).

भिडियो

श्रीमतीको जन्मदिनमा मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे मन रुवाउने गीत, भन्छन्, ‘श्रीमती बाँचीरहकी भए आज हामी उन्को जन्मोत्सब मनाईरहेका हुन्थ्यौँ ‘(भिडियो हेर्नुस्).श्रीमतीको जन्मदिनमा मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे मन रुवाउने गीत, भन्छन्, ‘श्रीमती बाँचीरहकी भए आज हामी उन्को जन्मोत्सब मनाईरहेका हुन्थ्यौँ ‘(भिडियो हेर्नुस्).श्रीमतीको जन्मदिनमा मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे मन रुवाउने गीत, भन्छन्, ‘श्रीमती बाँचीरहकी भए आज हामी उन्को जन्मोत्सब मनाईरहेका हुन्थ्यौँ ‘(भिडियो हेर्नुस्).श्रीमतीको जन्मदिनमा मदनकृष्ण श्रेष्ठले सार्वजनिक गरे मन रुवाउने गीत, भन्छन्, ‘श्रीमती बाँचीरहकी भए आज हामी उन्को जन्मोत्सब मनाईरहेका हुन्थ्यौँ ‘(भिडियो हेर्नुस्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *