२८ बर्षिय युवाले बनाए अचम्मकै हेलिकप्टर ! काठमाडौंमा हेर्नुहोस्, गाउमै बसेर संसारलाई चकित पारे (हेर्नुहोस भिडियो)

भिडियो

२८ बर्षिय युवाले बनाए अचम्मकै हेलिकप्टर ! काठमाडौंमा हेर्नुहोस्, गाउमै बसेर संसारलाई चकित पारे (हेर्नुहोस भिडियो)२८ बर्षिय युवाले बनाए अचम्मकै हेलिकप्टर ! काठमाडौंमा हेर्नुहोस्, गाउमै बसेर संसारलाई चकित पारे (हेर्नुहोस भिडियो) २८ बर्षिय युवाले बनाए अचम्मकै हेलिकप्टर ! काठमाडौंमा हेर्नुहोस्, गाउमै बसेर संसारलाई चकित पारे (हेर्नुहोस भिडियो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *