कुलमानलाई चाडो नियुक्ति गर भन्दै बिर गोर्खालीले हल्लाए काठमाडौं ! राजा फर्काएरै छोड्ने घोषणा (हेर्नुहोस भिडियो)

भिडियो

कुलमानलाई चाडो नियुक्ति गर भन्दै बिर गोर्खालीले हल्लाए काठमाडौं ! राजा फर्काएरै छोड्ने घोषणा (हेर्नुहोस भिडियो)कुलमानलाई चाडो नियुक्ति गर भन्दै बिर गोर्खालीले हल्लाए काठमाडौं ! राजा फर्काएरै छोड्ने घोषणा (हेर्नुहोस भिडियो)कुलमानलाई चाडो नियुक्ति गर भन्दै बिर गोर्खालीले हल्लाए काठमाडौं ! राजा फर्काएरै छोड्ने घोषणा (हेर्नुहोस भिडियो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *