डा. केसीले तोडे अनशन, भाबुक हुदै बोले हतार हतार लगियो ICU मा ! ३ करोड नेपालीको जीत भयो (हेर्नुहोस भिडियो)

भिडियो

डा. केसीले तोडे अनशन, भाबुक हुदै बोले हतार हतार लगियो ICU मा ! ३ करोड नेपालीको जीत भयो (हेर्नुहोस भिडियो)डा. केसीले तोडे अनशन, भाबुक हुदै बोले हतार हतार लगियो ICU मा ! ३ करोड नेपालीको जीत भयो (हेर्नुहोस भिडियो)डा. केसीले तोडे अनशन, भाबुक हुदै बोले हतार हतार लगियो ICU मा ! ३ करोड नेपालीको जीत भयो (हेर्नुहोस भिडियो)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *