८ बर्षिय ईसु मृ$त्युको मुखमा ! गाउछिन दुनिया रुवाउने गीत, अन्तर्वार्ताभरि रुवाबासी, मलाई बाच्न मन छ (भिडियो हेर्नुहोस्)

भिडियो

८ बर्षिय ईसु मृ$त्युको मुखमा ! गाउछिन दुनिया रुवाउने गीत, अन्तर्वार्ताभरि रुवाबासी, मलाई बाच्न मन छ (भिडियो हेर्नुहोस्)८ बर्षिय ईसु मृ$त्युको मुखमा ! गाउछिन दुनिया रुवाउने गीत, अन्तर्वार्ताभरि रुवाबासी, मलाई बाच्न मन छ (भिडियो हेर्नुहोस्)८ बर्षिय ईसु मृ$त्युको मुखमा ! गाउछिन दुनिया रुवाउने गीत, अन्तर्वार्ताभरि रुवाबासी, मलाई बाच्न मन छ (भिडियो हेर्नुहोस्)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *